ตั้งเป้าหมายจะไม่ทิ้งเศษอาหารในบ้านไปเป็นปัญหาของชุมชน..

image